සසරින් නිවනට - ධර්ම දේශනා මාලාව - 55

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

Added by
17 Views
සසරින් නිවනට - ධර්ම දේශනා මාලාව - 55
ධර්ම දේශනය ඉදිරිපත් කිරීම - කම්මට්ඨානාචාර්ය අති පූජනීය තපෝවනයේ අරියධජ ස්වාමින්වහන්සේ විසිනි
Category
Paul Mccartney
Commenting disabled.